HEZKUNTZA HIZTEGIA

Irakasleak garenez, oso kezkatuta gaude gure arloko hiztegiarekin. Horregatik zerrenda hau prestatu dugu hiztegi aberatsa edukitzeko eta zalantzarik dugunean kontsultatzeko.

PERTSONAk

administrador,-a administratzaile maestra andereño
alumno,-a ikasle maestro maisu (m.), maistra (f.)
asistente social gizarte laguntzaile menor adingabe
auxiliar laguntzaile minusválido,-a elbarri
bibliotecario,-a liburuzain padres guraso
consejero,-a sailburu pedagogo,-a pedagogo
consejero,-a aholkulari portero,-a (conserje) atezain
coordinador,-a koordinatzaile profesor,-a irakasle
delegado,-a ordezkari profesor,-a de refuerzo errefortzu irakasle
director,-a zuzendari psicólogo,-a psikologo
educador,-a hezitzaile responsable arduradun
enfermero,-a erizain secretario,-a idazkari
extranjero,-a atzerritar sociedad gizarte
inspector,-a ikuskatzaile sustituto,-a ordezko
instructor,-a ikuskari, ikuskatzaile tutor,-a tutore
jefe,-a de estudios ikasketaburu
limpiador,-a garbitzaile
logopeda logopeda


LEKUakalmacén biltegi instituto institutu
ascensor igogailu laboratorio laborategi
aseos, baño komun medio de comunicación hedabide=komunikabide
aula ikasgela pasillo korridore
aula de apoyo laguntza gela patio jolastoki
aula de dos años bi urteko gela recepción harrera
biblioteca liburutegi restaurante jatetxe
capilla kapera sala de audiovisuales ikusentzunezko gela
casa de estudio, centro ikastetxe sala de calderas galdara gela
clase gela / ikasgela sala de estudio ikasketa gela
comedor jantoki sala de informática informatika gela
despacho bulego sala de profesores,-as irakasle gela
escalera de emergencia larrialdi eskailera sala de psicomotricidad psikomotrizitate gela
escuela eskola salón de actos ospakizun areto
garaje garaje secretaría idazkaritza
gimnasio gimnasio tablón de anuncios iragarki/ohar-taula
hospital ospitale taller tailer
huerta baratze universidad unibersitate
ikastola ikastola vestuario aldagela


SIGLAk eta ERAKUNDEakasamblea biltzar (*asanblada) enseñanza irakaskuntza
asociación de padres guraso elkarte equipo directivo zuzendaritza batzorde
bachillerato batxilergo escuela privada eskola pribatu
Bachillerato LOGSE LOGSE Batxilergo escuela pública eskola publiko
BUP BBB ESO Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza (DBH)
centro concertado hitzartutako zentro Formación Profesional Lanbide Heziketa
centro de renovación “berritzegune” Gobierno Vasco Eusko Jaurlaritza
Ciclo grado medio Erdi  mailako ziklo Graduado graduatu
Ciclo grado superior Goi mailako ziklo innovación berrikuntza
claustro klaustro inspección ikuskaritza
comisión de disciplina diziplina batzorde junta de evaluación ebaluazio bilera
Consejero,-a de educación Hezkuntza sailburu junta rectora zuzendaritza batzorde
Consejo escolar Eskola Kontseilu magisterio irakasle eskola
cooperativa kooperatiba magisterio (estudios) irakasle ikasketa(k)
COU UBI matricula matrikula, izen-emate
Cualificación Profesional Lanbide Prestakuntza ministro,-a de educación Hezkuntza Sailburu
curso kurtso  / ikastaro mundo laboral lan mundu
delegación ordezkaritza (*delegazio) nivel maila
departamento sail proyecto proiektu
departamento de educación Hezkuntza Sail prueba de acceso sarbide proba
Ed. Infantil Haur Hezkuntza (HH) selectividad selektibitate
Ed. Primaria Lehen Hezkuntza (LH) servicio zerbitzu
educación hezkuntza Sin graduado graduaturik gabe
educación de casa heziketa UPI HPU
educación especial hezkuntza berezi


IKASLEakaceptable onargarri horario ordutegi
actitud jarrera huelga lanuzte=greba
actividad jarduera influencia eragin
admitir hartu / onartu informe txosten
adolescencencia nerabezaro insultar iraindu / laidotu
adolescente nerabe insulto irain / laido
alarmismo alarmismo jornada laboral lanaldi
ambiente giro libro de texto testu liburu
amenaza mehatxu matricula de honor ohorezko matrikula
amenazar mehatxatu medida neurri
anuario urtekari mirón begiluze
asignatura ikasgai / irakasgai niñez umezaro
atención erne / adi niñez (acción) umekeria
atento,-a arretatsu / adi=erne niño ume
autoridad autoritate norma arau
bata mantal=txabusina normativa araudi
beca diru-laguntza nota emaitza # ohar
boletín de notas emaitza buletin (?) notificar ohartarazi
borrador zirriborro observación ohar
bronca errieta ordenador ordenagailu (*ordenadore)
calendario escolar eskola egutegi parte parte
castigo zigor preescritura aurreidazkera
comportamiento portaera preocupación kezka
conflictivo gatazkatsu préstamo mailegu
conflicto gatazka problema arazo
consecuencia ondorio procedimiento prozedura
curriculum curriculum queja kexa
curso ikasturte reducción de jornada lanaldi murrizketa
decreto dekretu responsabilidad ardura / erantzukizun
discusión eztabaida responsable (adjetivo) arduratsu
distraído,-a distraitu, adigabe seguridad segurtasun
eficaz eraginkor servicios mínimos gutxieneko zerbitzu(ak)
entorno testuinguru (*kontestu) simulacro de incendios sute simulazio
estancia egonaldi sorteo zozketa
excursión txango subvención diru-laguntza
exigente zorrotz sumar gehitu
expediente espediente teléfono móvil sakelako, eskuko
experiencia eskarmentu / esperientzia tímido,-a lotsati
extender hedatu trabajador,-a langile
falta hutsegite unidad didáctica unitate didaktiko
gemelo,-a ; mellizo,-a biki viaje de fin de curso ikasketa bidaia
gestión kudeaketa fracaso escolar eskola porrot
Advertisements

Utzi erantzun bat

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Aldatu )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Aldatu )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Aldatu )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Aldatu )

Connecting to %s

%d bloggers like this: